Seminarium: Stres w pracy, 11 czerwca 2019 r., Warszawa

31.05.2019

11 czerwca zapraszamy na seminarium poświęcone zarządzaniu stresem w pracy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji. Spotkanie odbędzie się w warszawskiej siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Podczas seminarium Agnieszka Lisiecka oraz dr Marta Derlacz-Wawrowska z praktyki prawa pracy, omówią m. in. problem stresu i jego implikacje w prawie pracy, a także obowiązki pracodawcy w aspekcie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Dr Katarzyna Orlak, współzałożycielka Stowarzyszenia Zdrowa Praca, omówi kwestie związane z zarządzaniem stresem w pracy w kontekście obowiązku ochrony zdrowia i życia osób pracujących.

Więcej informacji w programie wydarzenia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zarejestrować się na wydarzenia należny wypełnić poniższy formularz.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odmowy udziału.