Seminarium: Zarządzanie ryzykiem sporów w transakcjach M&A – dobre praktyki

07.09.2018

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz EY zapraszają na seminarium na temat dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem sporów w transakcjach M&A. Prelegenci omówią praktyczne sposoby na minimalizację ryzyka związanego z możliwymi sporami wynikającymi z transakcji M&A.

Arkadiusz Strasz (Partner w EY Doradztwo Transakcyjne), Jarosław Grzegorz (Associate Partner w EY Forensics) i Piotr Golędzinowski (praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy) podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi minimalizowania ryzyka związanego z możliwymi sporami wynikającymi z transakcji M&A. Seminarium koncentruje się na przykładach z praktyki, a jego otwarta formuła ma umożliwić uczestnikom aktywny udział w dyskusji.

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia związane z dobrymi praktykami zabezpieczającymi interesy inwestora:

  • second-review projektu umowy M&A przez prawnika procesowego
  • dobre praktyki w ramach badania przejmowanej spółki
  • główne przyczyny sporów stron podczas rozliczenia transakcji M&A
  • korzyści wynikające z szybkiego zabezpieczenia dowodów.

Seminarium odbędzie się w czwartek, 20 września 2018 r., w godz. 9:00-11:00 w Academy of Business w Warszawie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (dawniej al. Armii Ludowej).

Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. O możliwości wzięcia udziału w seminarium zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji >>>