Śniadanie tematyczne: Restrukturyzacja sądowa, postępowania upadłościowe i dochodzenie należności

05.12.2019

Zapraszamy na śniadanie tematyczne „Restrukturyzacja sądowa, postępowania upadłościowe i dochodzenie należności”, które odbędzie się 21 stycznia 2020 r. w warszawskiej siedzibie kancelarii.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ

  • Kadra zarządzająca spółek lub ich wewnętrzni doradcy
  • Doradcy restrukturyzacyjni i interim menedżerowie
  • Inwestorzy w spółki wymagające restrukturyzacji lub w inne trudne aktywa (w tym fundusze private equityventure capital)
  • Kredytodawcy i inne podmioty finansujące
  • Producenci i dostawcy towarów i usług mający kontrahentów zalegających z płatnościami, zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych

 

W programie nowelizacja prawa upadłościowego: przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) po nowemu oraz dyskusja z udziałem uczestników spotkania oraz prawników, którą poprowadzą Monika Hartung z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych oraz Karol Czepukojć z praktyki restrukturyzacji i upadłości.

 

Więcej informacji w programie wydarzenia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na wydarzenia należny wypełnić poniższy formularz.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odmowy udziału.

Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia 2020 r.