Studenci prawa z Argentyny w kancelarii

30.07.2019

30 lipca 2019 r. w warszawskim biurze naszej kancelarii odbędzie się spotkanie z grupą studentów prawa z Argentyny. Spotkanie będzie poświęcone najnowszym trendom w dziedzinie prawnej odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka.

Podczas spotkania będzie mowa m.in. o pracach nad nową konwencją międzynarodową dotyczącą tej kwestii oraz o nowym regulaminie arbitrażowym dla sporów dotyczących naruszeń praw człowieka przez biznes.

Poruszona zostanie także tematyka rosnącego nacisku na stosowanie standardów odpowiedzialnego biznesu w sporcie oraz o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nowotechnologicznych, w szczególności platform internetowych.

Studenci przebywają w Warszawie w ramach wymiany zaaranżowanej przez Warsaw Latin Convention (WLC). Organizacja ta stawia sobie za cel ożywianie współpracy prawnej i gospodarczej pomiędzy Polską i krajami Ameryki Łacińskiej.