Publikacja: The guide to minimum terms of employment for posted workers

08.04.2021

Z przyjemnością przedstawiamy aktualizację naszego przewodnika po minimalnych warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do 22 krajów europejskich. Cieszymy się, że możemy kontynuować ten projekt przy nieocenionym zaangażowaniu zaprzyjaźnionych prawników z europejskich kancelarii, którzy dostarczyli wkłady dotyczące ich jurysdykcji.

Aktualizacja przewodnika jest następstwem zmian w ustawodawstwie krajowym wynikających z wprowadzenia dyrektywy UE 2018/957 / UE z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71 / WE. Zmiany te mają na celu egzekwowanie zasady „równej płacy za taką samą pracę” w stosunku do pracowników delegowanych.

Transpozycja unijnej dyrektywy 2018/957 do prawa lokalnego miała zakończyć się do 30 lipca 2020 r. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 proces implementacji w wielu krajach europejskich został znacznie opóźniony. Na początku 2021 r. zmiany w prawie lokalnym wynikające z powyższej dyrektywy nie zostały jeszcze sfinalizowane w Austrii, Norwegii i Hiszpanii. Dlatego te kraje nie są objęte w zaktualizowanym przewodniku.

Naszym celem przy pracy nad przewodnikiem było udzielenie pracodawcom kompleksowych, ale zwięzłych porad dotyczących kluczowych warunków pracy ich pracowników. Mając na uwadze ten cel i biorąc pod uwagę ograniczenia ilościowe, niniejsze wydanie przewodnika nie obejmuje warunków związanych z leasingiem personelu (w tym pracownikami tymczasowymi), pracą pracowników młodocianych oraz rozliczaniem kosztów delegacji.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik będzie przydatnym źródłem informacji dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów europejskich, zwłaszcza gdy Europa z powodzeniem przezwycięży pandemię, a przepływ pracowników przez granice odzyska dawną dynamikę.

Zachęcamy do lektury