Transakcja: AddLife i Polymed Polska

20.04.2021

Doradzaliśmy AddLife AB przy pośrednim nabyciu Polymed Polska sp. z o.o., dystrybutora wyrobów medycznych mających zastosowanie w okulistyce, laryngologii, neurochirurgii, chirurgii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Nabycie polskiej spółki było częścią transakcji nabycia przez AddLife AB udziałów w Vision Ophthalmology Group za 165 mln euro.

AddLife AB jest szwedzką spółką oferującą produkty i usługi w zakresie diagnostyki, techniki medycznej, badań biomedycznych i analiz laboratoryjnych. Jej akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie.

W ramach transakcji AddLife AB przejęła od SSCP Vision Parent S.C.A. udziały w Vision Ophthalmology Holding One GmbH i pośrednio jej spółki zależne w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Przeprowadziliśmy prawne due diligence polskiej spółki i zapewniliśmy doradztwo transakcyjne w zakresie polskich aspektów transakcji.

Pracę prawników kancelarii zaangażowanych w projekt nadzorowali Krzysztof LibiszewskiKatarzyna Wójcik-Bąkowska wraz z Aleksandrą Drożdż, a w projekcie uczestniczyli Monika A. Górska, Iwona Kasperek, Maria Kozłowska, Joanna Krakowiak, Marcin Kulesza, Filip Kurys, Katarzyna Magnuska, Anna Prigan, Joanna Prokurat, Michał Pypka, Łukasz Śliwiński, Piotr WcisłoKatarzyna Żukowska.

Umowę sprzedaży udziałów podpisano 8 kwietnia 2021 r. Zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających.

Więcej informacji >>>