Transakcja: ForFarmers i Tasomix

11.07.2018

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy świadczyła pomoc prawną na rzecz ForFarmers przy nabyciu większościowego pakietu udziałów w spółkach Tasomix i utworzeniu joint-venture z jej dotychczasowymi wspólnikami.

Dnia 2 lipca 2018 roku ForFarmers, holenderska spółka notowana na giełdzie w Amsterdamie i jeden z największych na świecie producentów pasz, nabyła większościowy pakiet udziałów w spółkach Tasomix – regionalnego lidera tej branży, zatrudniającego 250 pracowników i produkującego rocznie przeszło 390 tysięcy ton pasz. W ten sposób ForFarmers wykonała postanowienia zawartej na początku tego roku umowy inwestycyjnej i rozpoczęła bliską współpracę z dotychczasowymi wspólnikami Tasomix. Wartość transakcji wyniosła 242 miliony PLN (około 57.1 miliona EUR), co nie uwzględnia to mechanizmów earn-out oraz umów opcji nabycia pozostałych 40% udziałów.

Zakup pakietu kontrolnego spółek Tasomix wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju ForFarmers: w ostatnich latach Polska stała się czołowym producentem kurczaków, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i eksport. W swojej dalszej działalności ForFarmers wykorzysta zarówno szerokie możliwości produkcyjne spółek Tasomix, jak i unikalne doświadczenie ich dotychczasowych właścicieli.

Usługi świadczone przez zespół kancelarii Wardyński i Wspólnicy obejmowały kompleksowe doradztwo transakcyjne, w tym przeprowadzenie szerokiego badania prawnego, opracowanie struktury przejęcia i joint-venture, przygotowanie umowy inwestycyjnej (wraz z przyrzeczonymi umowami sprzedaży udziałów, umowami spółek oraz umowami opcji) oraz prowadzenie postępowania przed UOKiK.