Unijny program pomocowy dla MŚP w zakresie IP

01.02.2021

Unijny program pomocowy umożliwia uzyskanie do 1500 EUR wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainteresowanych ochroną własności intelektualnej (IP).

W ramach programu MŚP mogą uzyskać do 1 500 EUR bezzwrotnej pomocy finansowej na:

  1. Wstępną diagnostykę IP

Audytorzy wybranych urzędów własności intelektualnej pomogą opracować strategię ochrony IP dla MŚP, w szczególności doradzić, które składniki niematerialne przedsiębiorstwa zgłosić do ochrony i jak rozwijać portfolio praw własności intelektualnej.

Usługę tę realizować będą wyłącznie urzędy własności intelektualnej Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Łotwy, Słowacji i Hiszpanii.

Można uzyskać dofinansowanie na poziomie 75% kosztów usługi.

  1. Zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych

MŚP mogą uzyskać zwrot 50% kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem znaków towarowych lub wzorów do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub w Urzędzie Beneluksu ds. Własności Intelektualnej lub w krajowych urzędach patentowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 1 marca 2021 do 31 marca 2021 r. Kolejne nabory odbędą się w maju, lipcu i wrześniu.

Proces uzyskiwania dofinansowania jest stosunkowo prosty:

  • MŚP składa online formularz oraz wymaganą dokumentację i na tej podstawie otrzymuje decyzję
    o przyznaniu wsparcia;
  • w ciągu 30 dni MŚP zgłasza znak lub wzór do rejestracji lub też korzysta z usługi diagnostyki IP,
    a następnie
  • MŚP składa wniosek o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu.

Warto rozważyć skorzystanie z programu wsparcia i wzmocnić ochronę na terenie Unii Europejskiej lub wybranych państw członkowskich. 

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z profesjonalnej pomocy przy zgłoszeniu znaków towarowych lub wzorów, zapraszamy do kontaktu z rzecznikiem patentowym Moniką Wieczorkowską lub partnerem w Praktyce własności intelektualnej adw. Leną Marcinoską-Boulangé.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.