Uniwersytet SWPS: Znaczenie technologii blockchain dla zawodu prawnika, 2 marca 2018

27.02.2018

Krzysztof Wojdyło weźmie udział w dyskusji na temat zagadnień związanych z wpływem technologii blockchain na sposób wykonywania zawodów prawniczych.

Technologia blockchain może już w niedługiej przyszłości wpłynąć na zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Już teraz kilka państw rozważa przeniesienie rejestrów nieruchomości (ksiąg wieczystych) na blockchain. Upowszechnić się mogą także smart kontrakty, czyli umowy w postaci programów komputerowych zapisanych na łańcuchu bloków, wykonywane w sposób automatyczny i deterministyczny.

O takich zagadnieniach dyskutować będą Krzysztof Wojdyło z praktyki prawa nowych technologii oraz dr Michał Rudy z Uniwersytetu SWPS. Moderatorem spotkania będzie dr Jakub Szczerbowski.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu SWPS.