VI Kongres Regulacji Prawnych, 24 kwietnia, Warszawa

23.04.2018

Daniel Smarduch z praktyki bankowości i finansowania projektów będzie moderatorem panelu dyskusyjnego dotyczącego zmian legislacyjnych i ich wpływu na sektor zarządzania wierzytelnościami (RODO, PSD2, IDD).

VI Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami organizowany jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wydarzenie ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu eksperci ocenią wpływ zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym, jak i jednostkowym.

Więcej informacji na stronie kongresu: https://kpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-regulacji-prawnych/