VIII Forum Sporów Korporacyjnych

24.09.2018

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy po raz kolejny partnerem konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych: „VIII Forum Sporów Korporacyjnych”, która odbędzie się 26 września w Warszawie.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum są konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wydarzenie podzielono na cztery bloki tematyczne, w ramach których zostaną poruszone zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia spółki giełdowej.

Prawnicy kancelarii Marcin Pietkiewicz z praktyki rynków kapitałowych i instytucji finansowych oraz Piotr Golędzinowski z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych wezmą udział u panelach poświęconych odpowiedzialności odszkodowawczej  spółki publicznej i jej organów za informacje zawarte w raportach okresowych oraz sporom korporacyjnym.

Wydarzenie to przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń związanych z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-rada nadzorcza-zarząd. Całe wydarzenie będzie transmitowane online poprzez strony internetowe SEG.

Więcej informacji na stronie Forum.