Adwokat/radca prawny w praktyce prawa pracy

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

adwokata/radcy prawnego w praktyce prawa pracy

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • uprawnienia zawodowe adwokata lub radcy prawnego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa pracy, w szczególności w sprawach dotyczących czasu pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • umiejętność efektywnego stosowania wiedzy merytorycznej w praktyce,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym słownictwa prawniczego (pożądane certyfikaty TOLES lub ILEC),
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektami,
 • otwartość na integrowanie wiedzy z różnych obszarów prawa,
 • umiejętność otwartej oraz swobodnej komunikacji w całej organizacji i poza nią,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców.

Zadania:

 • sporządzanie opracowań i opinii prawnych,
 • uczestniczenie w negocjacjach i działaniach prowadzonych przez kancelarię oraz na rzecz jej klientów,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami kancelarii,
 • koordynowanie i nadzór merytoryczny pracy młodszych prawników.

Odpowiedniej osobie oferujemy: 

 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • pracę w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość zdobywania doświadczenia przy realizacji ciekawych projektów dla klientów polskich i zagranicznych,
 • możliwość udziału w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dostępnych na platformie e-learningowej.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia formularza online oraz załączenia CV i listu motywacyjnego do 31 grudnia 2019 r.