Adwokat/radca prawny w praktyce prawa pracy

Poszukujemy kandydatów na stanowisko adwokata/radcy prawnego
w praktyce prawa pracy

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • kilkuletni staż po uzyskaniu uprawnień zawodowych,
 • doświadczenie i specjalizacja w zakresie prawa pracy (min. 4 lata),
 • umiejętność efektywnego stosowania wiedzy merytorycznej w praktyce,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym słownictwa prawniczego (pożądane certyfikaty TOLES lub ILEC),
 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektami,
 • otwartość na integrowanie wiedzy z różnych obszarów prawa,
 • umiejętność otwartej i swobodnej komunikacji w całej organizacji i poza nią,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość drugiego języka obcego (francuski, niemiecki, hiszpański).

 

Zadania: 

 • sporządzanie opracowań i opinii prawnych,
 • uczestniczenie w negocjacjach i działaniach prowadzonych przez kancelarię oraz na rzecz jej klientów,
 • reprezentacja klientów w rozprawach sądowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami kancelarii,
 • koordynowanie i nadzór merytoryczny pracy młodszych prawników.

 

Odpowiedniej osobie oferujemy: 

 • pracę w ambitnym i rozwijającym się zespole,
 • atrakcyjne warunki współpracy.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia formularza online oraz załączenia CV
i listu motywacyjnego do dnia 31 marca 2019 r.