Roczny staż w biurze w Warszawie

Zapraszamy absolwentów wydziału prawa na roczny staż w biurze w Warszawie

 

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wysoka średnia ocen ze studiów
 • dobra znajomość różnych dziedzin prawa
 • zagraniczne doświadczenia edukacyjne
 • doskonała znajomość prawniczego języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wysoki poziom komunikatywności ( otwarte komunikowanie się w grupie)
 • samodzielność i dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność zarządzania czasem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość drugiego języka obcego (francuski, niemiecki, hiszpański)
 • odbyte praktyki w kancelarii prawnej lub wewnętrznym dziale prawnym

Odpowiedniej osobie oferujemy:

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w wybranych praktykach prawa
 • naukę profesjonalnego warsztatu pracy prawnika
 • udział w szkoleniach wewnętrznych oraz e-learningowych

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia formularza online
oraz załączenie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 grudnia 2018 roku.