Adam Pawlisz

adwokat

Transakcje i prawo korporacyjne

Adam Pawlisz ma wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć na rynku prywatnym, w projektach typu joint-venture oraz w obsłudze korporacyjnej spółek.

Prowadził szereg skomplikowanych krajowych i transgranicznych projektów akwizycyjnych zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących, doradzając inwestorom strategicznym, branżowym, jak również prywatnym przedsiębiorcom.

Zarządzał wieloma projektami typu due diligence lub vendor due diligence dotyczącymi spółek z różnych obszarów gospodarki.

Ma duże doświadczenie w zakładaniu i bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych oraz w projektach restrukturyzacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały).

Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów wspólników/akcjonariuszy.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010)

Doświadczenie nabywał m.in. w kancelariach Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, Domański Zakrzewski i Palinka sp.k. oraz Gessel.

Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie