Agnieszka Jelska

radca prawny
Agnieszka Jelska

Agnieszka Jelska zajmuje się prawem antymonopolowym, prawem konsumenckim oraz prawem gospodarczym. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz koncentracji przedsiębiorców.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – studia ukończone z wyróżnieniem

Praca magisterska pt. „Kontrola koncentracji w orzecznictwie Prezesa UOKiK” została nagrodzona w konkursie organizowanym przez UOKiK

Egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji PAN

Kancelaria Modzelewska i Paśnik

Praktyki w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Delegatura w Warszawie)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

„Klauzule abuzywne w regulaminach sklepów internetowych”, Radca Prawny 2021, nr 193