Agnieszka Kraińska

radca prawny, doradca

Prawo europejskie, pomoc publiczna, prawo międzynarodowe

Agnieszka Kraińska

Agnieszka Kraińska specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, postępowań przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz pomocy publicznej. Doradza również w zakresie prawa hazardowego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2014 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2003)

Francuski dyplom wyższych studiów prawniczych (Master 2) uzyskany na Université de Nice-Sophia Antipolis, (IDPD), specjalizacja w zakresie publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego i europejskiego (2003)

Studia podyplomowe w College of Europe w dziedzinie Interdisciplinary European Studies (2005)

W latach 2004-2006 pracowała w Ministerstwie Finansów, następnie w latach 2006-2009 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a od 2010 do 2014 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2011-2014 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w MSZ. Wielokrotnie występowała na rozprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Polska nie spełni celu OZE. I co teraz?” (współautorka), Rocznik 2019

„Spory dotyczące konkursów i dotacji – procesowe pole minowe” (współautorka), Rocznik 2019

„Bezprawne zwolnienie z podatku od nieruchomości”, Rocznik 2018

„Jaki Brexit?”, Rocznik 2017

„Transakcje a pomoc publiczna”, Rocznik 2017

„Co Ty wiesz o TTIP?” Rocznik 2016

„Sąd Najwyższy a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE” Rocznik 2015

Innowacje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom drugi poświęcamy innowacjom. Innowacje Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” w całości przygotowany przez naszych prawników. Publikacja zawiera zbiór jedenastu artykułów poruszających m.in. tematykę problemów z prawnym uregulowaniem blockchaina, podatkowych aspektów kryptowalut, czy wątpliwości związanych z RODO. Autorami tekstów są: Agnieszka Kraińska, Krzysztof Wojdyło, Jacek Czarnecki, Joanna Prokurat, Jakub Barański, Łukasz Lasek, Lena Marcinoska, Rafał Kuchta, Katarzyna […] Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej Książki Książka jest zbiorem artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, zwłaszcza działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Agnieszka Kraińska jest autorką artykułu „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe i na działalność gospodarczą w Polsce – wnioski z badania”. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dla decydentów mogących wzmocnić polski lobbing w strukturach UE. Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Opracowania 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Opracowania W zastosowaniach technologii blockchaina drzemie olbrzymi potencjał, który nie zostanie jednak wykorzystany bez wsparcia regulacyjnego. Inteligentne kontrakty i DAO mogą nie tylko zmienić znany nam system prawa, ale również być źródłem rozwoju nowych modeli gospodarki. Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Ryzyka związane z pomocą publiczną Opracowania Z pomocą publiczną wiąże się szereg ryzyk. Podmioty korzystające z pomocy publicznej mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jeśli zaniedbają spełnienia pewnych warunków. Kredytowanie beneficjentów takiej pomocy może być ryzykowne dla banków. Za beneficjentów pomocy publicznej mogą też zostać uznane podmioty, które wcale nie miały tego w planach. Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji autorstwa naszych […] Ryzyka związane z pomocą publiczną Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej Opracowania Tematyka odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej nie jest powszechnie znana. Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami organów władzy publicznej. W efekcie poszkodowani nie dochodzą zwykle naprawienia szkód powstałych w związku z działalnością szeroko rozumianej administracji publicznej. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej Energetyka Opracowania O tematach aktualnych dla energetyki piszą prawnicy z praktyki doradztwa dla sektora energetycznego. W publikacji przeczytamy m.in. o: TTIP – szansach i zagrożeniach dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego, dekarbonizacji gospodarek UE – dlaczego budzi emocje, reformie unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, pracach nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2, oczekiwaniu polskiego górnictwa węgla […] Energetyka Raport: robotyka Opracowania Współczesne roboty przejawiają coraz większą autonomię w działaniu, co stanowi ogromne wyzwanie dla prawa. Powstaje konieczność zakreślenia zasad tworzenia oraz działania robotów, a także zasad odpowiedzialności za ich działanie. Systemy prawne będą musiały rozstrzygnąć, jakie są granice autonomii robotów i jak skutecznie kontrolować przestrzeganie wyznaczonych granic. Być może głębokiej przebudowie będą musiały ulec najbardziej fundamentalne […] Raport: robotyka