Aleksandra Czyż

adwokat

Krajowe i międzynarodowe finansowania oraz sekurytyzacja

Aleksandra Czyż

Aleksandra Czyż zajmuje się finansowaniem inwestycji, w tym finansowaniem przejęć spółek, projektów nieruchomościowych i inwestycyjnych, refinansowaniem zadłużenia oraz transakcjami typu high yield. Doradza w przedmiocie obrotu i zarządzania wierzytelnościami. Brała udział w wielu transakcjach obejmujących portfele lub pojedyncze wierzytelności, w tym wierzytelności niepracujące (NPL).

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz krajowych i zagranicznych banków, funduszy private equity i innych podmiotów udzielających finansowania, a także kredytobiorców.

Ma również doświadczenie w egzekucji zabezpieczeń.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2014 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w międzynarodowej kancelarii prawnej.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Szkoła Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego współorganizowana przez Chicago-Kent College of Law

Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego współorganizowana przez Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn

Izba Adwokacka w Warszawie