Aleksandra Stępniewska

adwokat, partner

Obrona w sprawach karnych o transgranicznym wymiarze

Aleksandra Stępniewska

Aleksandra Stępniewska, LL.M., doradza i reprezentuje klientów głównie w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego i o charakterze transgranicznym oraz w sprawach związanych z cyberprzestępczością. Broni i reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych.

Zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami biznesowymi. Prowadzi szkolenia za zakresu procedur compliance, ryzyka odpowiedzialności karnej kadr zarządzających oraz z zakresu prawa do obrony.

Kieruje również obsługą klientów francuskich w ramach French Desk działającego w kancelarii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2010 r.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski.

W 2011 r. odbyła staż w gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana.

W 2014 r. ukończyła studia LL.M na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu z Europejskiego Prawa Karnego Gospodarczego.

W październiku i listopadzie 2016 r. odbyła w Paryżu staż zawodowy organizowany przez Paryską Radę Adwokacką.

W marcu 2018 r. uzyskała certyfikat Certified Compliance & Ethics Professional-International wydawany przez Society of Corporate Compliance and Ethics, poświadczający jej znajomość ram prawnych dotyczących procedur zgodności oraz zasad ich opracowywania i stosowania.

W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego łącznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w Polsce.

W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i prokuratorów w ramach organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkolenia ustawicznego w zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od 2010 r. także w zakresie francuskiego prawa gospodarczego. Prowadzi również wykłady w ramach szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze.

Izba Adwokacka w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2019, przestępczość gospodarcza

„Transgraniczna obrona podmiotów gospodarczych w sprawach karnych”, Rocznik 2018

„Skazanie polskiej spółki za granicą to nie science fiction”, Rocznik 2017

Brała udział w przygotowaniu polskiego raportu w ramach projektu Asser Institute mającego na celu stworzenie zbioru dobrych praktyk w przeciwdziałaniu korupcji w sektorze prywatnym.