Aleksandra Stępniewska

adwokat, partner

Obrona w sprawach karnych o transgranicznym wymiarze

Aleksandra Stępniewska

Aleksandra Stępniewska, LL.M., doradza i reprezentuje klientów głównie w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego i o charakterze transgranicznym oraz w sprawach związanych z cyberprzestępczością. Broni i reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych.

Zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami biznesowymi. Prowadzi szkolenia za zakresu procedur compliance, ryzyka odpowiedzialności karnej kadr zarządzających oraz z zakresu prawa do obrony.

Kieruje również obsługą klientów francuskich w ramach French Desk działającego w kancelarii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2010 r.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski.

W 2011 r. odbyła staż w gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana.

W 2014 r. ukończyła studia LL.M na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu z Europejskiego Prawa Karnego Gospodarczego.

W październiku i listopadzie 2016 r. odbyła w Paryżu staż zawodowy organizowany przez Paryską Radę Adwokacką.

W marcu 2018 r. uzyskała certyfikat Certified Compliance & Ethics Professional-International wydawany przez Society of Corporate Compliance and Ethics, poświadczający jej znajomość ram prawnych dotyczących procedur zgodności oraz zasad ich opracowywania i stosowania.

W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego łącznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w Polsce.

W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i prokuratorów w ramach organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkolenia ustawicznego w zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od 2010 r. także w zakresie francuskiego prawa gospodarczego. Prowadzi również wykłady w ramach szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze.

Izba Adwokacka w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2019, przestępczość gospodarcza

„Transgraniczna obrona podmiotów gospodarczych w sprawach karnych”, Rocznik 2018

„Skazanie polskiej spółki za granicą to nie science fiction”, Rocznik 2017

Brała udział w przygotowaniu polskiego raportu w ramach projektu Asser Institute mającego na celu stworzenie zbioru dobrych praktyk w przeciwdziałaniu korupcji w sektorze prywatnym.

Zatrzymanie osoby Opracowania Zatrzymanie skutkujące krótkotrwałym pozbawieniem wolności jest obwarowane szeregiem gwarancji zawartych w Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksie postępowania karnego. Regulują one m.in. kwestie tego, kto i kiedy może zatrzymywać, a także jakie gwarancje przysługują osobom zatrzymanym. Mimo to osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować […] Zatrzymanie osoby Postępowania wewnętrzne Opracowania Postępowania wewnętrzne, czyli działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa w odpowiedzi na dostrzeżone nieprawidłowości, mają dla przedsiębiorców wiele zalet w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę prawa karnego. Postępowania wewnętrzne Raport: cyberbezpieczeństwo Opracowania Przedsiębiorcy prowadzący choćby część działalności w internecie muszą sobie dziś zdawać sprawę ze skali zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń. Nawet jeśli nie zarządzają infrastrukturą krytyczną, która mogłaby stać się obiektem ataku wrogich rządów, mogą znaleźć się na celowniku zorganizowanych grup przestępczych czy paść ofiarą hakera, który znajdzie lukę w ich systemie zabezpieczeń. Stawką może […] Raport: cyberbezpieczeństwo Dochodzenie roszczeń w UE Opracowania Jak dochodzić roszczeń, jeśli kontrahent ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii, wyjaśniają w kolejnej publikacji prawnicy kancelarii: dlaczego z niewielkim roszczeniem jest łatwiej, co daje europejskie postępowanie nakazowe, czemu warto zawczasu ustalić jurysdykcję w drodze umowy i jak europejskie prawo procesowe chroni stronę słabszą. Dochodzenie roszczeń w UE