Andrzej Heliasz

radca prawny, doradca podatkowy

Prawo finansowe i gospodarcze

Andrzej Heliasz zajmuje się prawem finansowym i gospodarczym, zwłaszcza prawem podatkowym. Udziela porad prawnych z zakresu stosowania materialnego prawa daninowego (podatkowego, celnego), w tym dotyczącego podatków bezpośrednich i pośrednich. Prowadzi postępowania podatkowe i celne, a także dotyczące innych świadczeń publiczno-prawnych.

Jest pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1971)

Pracował w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy oraz w Polskiej Akademii Nauk. W drugiej połowie lat 70 i pierwszej lat 80 piastował stanowiska kierownicze w organach skarbowych i Ministerstwie Finansów, gdzie zajmował się m.in. stosowaniem prawa podatkowego i legislacją. Od końca lat 80 prowadzi Kancelarię Prawa Podatkowego i Gospodarczego specjalizującą się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych z zakresu prawa daninowego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Mazowiecka Izba Doradców Podatkowych