Andrzej Madała

prawnik

Zgłoszenia zamiaru koncentracji i postępowania antymonopolowe przed Prezesem UOKiK

Andrzej Madała

Andrzej Madała zajmuje się polskim i europejskim prawem antymonopolowym, prawem gospodarczym oraz prawem konsumenckim i prawem nieuczciwej konkurencji.

Przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców i z powodzeniem prowadzi tego typu postępowania przed Prezesem UOKiK.

Ocenia umowy handlowe pod względem ich zgodności z prawem konkurencji. Doradza przy tworzeniu ram prawnych w zakresie współpracy gospodarczej konkurentów oraz funkcjonowania różnych systemów dystrybucji, a także przy wyznaczaniu rynków właściwych.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, przygotowuje i wprowadza w życie programy compliance z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Ma doświadczenie w pracy w dużych zespołach przy transakcjach fuzji i przejęć.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 1996 r.

Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997)

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

The Legal 500 EMEA 2019, prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe

„Gun jumping: ryzykowny falstart w transakcjach fuzji i przejęć”, Rocznik 2015

Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

Zmiany w wyznaczaniu rynku właściwego w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w nowoczesnym kanale dystrybucji na przykładzie decyzji koncentracyjnych Prezesa UOKiK”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

„Koncentracje przedsiębiorców – nowe zasady kontroli UOKiK”, Rocznik 2014

„Polish merger control law” [w:] „Company Acquisitions Handbook”, Tottel Publishing Limited, 2008 oraz Bloomsbury Professional Limited, 2011

I. Kokkoris (red.), „Competition cases from the European Union” – współautor rozdziału dot. Polski pod red. A. Boleckiego i D. Hansberry-Bieguńskiej, Sweet and Maxwell, Londyn (wyd. I 2008, wyd. II 2010)

„Overview: Poland” (współautor) [w:] „The Handbook of Competition Enforcement Agencies”, Global Competition Review, Londyn 2007 oraz 2008

Przeglądy polskiego prawa ochrony konkurencji w kolejnych edycjach roczników „Getting the Deal Through” (Law Business Research, Londyn):

  • Cartel Regulation (2008-2011)
  • Merger Control (2005-2011)
  • Vertical Agreements (2008-2011)
  • Dominance (2009 -2011)