Anna Dąbrowska

radca prawny, wspólnik

Prawnik transakcyjny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych

Anna Dąbrowska

Anna Dąbrowska zajmuje się obsługą transakcji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów korporacyjnych. Uczestniczyła w licznych połączeniach i przekształceniach podmiotów prawnych, jak również w transakcjach związanych z nabyciem przedsiębiorstw lub ich składników.

Prowadzi obsługę spraw bieżących wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, włączając w to tworzenie, restrukturyzację i likwidowanie spółek osobowych, kapitałowych, przedstawicielstw i oddziałów, dokonywanie zmian w strukturach korporacyjnych oraz inicjowanie i monitorowanie procesów rejestracyjnych związanych z takimi zmianami.

Posiada także uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 1996 r. (z przerwą w latach 2001-2004).

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1999)

Kurs prawa angielskiego i europejskiego – Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (1998-1999, ukończony z wyróżnieniem)

Wcześniej pracowała w spółce Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe i w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

NYSBA

The Law Society of England and Wales

International Bar Association – wiceprzewodnicząca European Regional Forum

The Legal 500 EMEA (2019 – 2020), prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

Chambers Europe (2014 – 2020), obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

Chambers Europe (2018 – 2020), private equity

Chambers Global (2014 – 2021), obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

IFLR 1000 (2017 – 2020), fuzje i przejęcia

„O potrzebie prawa holdingowego w Polsce” (współautorka), Rocznik 2021

„Due diligence – czy wciąż potrzebne?” (współautorka), Rocznik 2020

„Wypłata dywidendy – jak omijać rafy” (współautorka), Rocznik 2019

„Ryzyka związane z posługiwaniem się standardowymi klauzulami umownymi” (współautorka), Rocznik 2018

„Kto może działać w imieniu spółki?” (współautorka), Rocznik 2017

„Zielone światło dla powoływania członków zarządu z mocą wsteczną?” (współautorka), Rocznik 2016

„Granice ingerencji wspólników spółek kapitałowych w sprawy spółki” (współautorka), Rocznik 2015

„Ochrona informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego” (współautorka), Rocznik 2013

Prawo i samochody Opracowania Branża motoryzacyjna przeżywa trudne chwile. Pandemia COVID-19 spowodowała wyraźne spadki w sprzedaży samochodów (wyjątkiem są pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym). Nie jest to jedyne wyzwanie, przed jakim stają podmioty z tego sektora. W tej publikacji omawiamy aspekty prawne, które mają istotne znaczenie dla szeroko rozumianej motoryzacji. Prawo i samochody Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020 Książki Anna Dąbrowska, Krzysztof Libiszewski, Maciej Szewczyk i Izabela Zielińska-Barłożek są autorami rozdziału omawiającego aktualną sytuację na rynku transakcji w Polsce. Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020 Przedsiębiorczość Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom IV poświęcamy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji