Anna Kluj

radca prawny

Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym prowadzenie sporów sądowych, a także w zakresie niepracowniczych form zatrudnienia

Anna Kluj zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.

Specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wypadków przy pracy. Doradza pracodawcom także w zakresie opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz ochrony danych osobowych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami pracy, w tym procesów o roszczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenia i wypadków przy pracy.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu