Anna Olejniczak-Michalska

radca prawny

Prawo cywilne, rodzinne i międzynarodowa ochrona praw człowieka

Anna Olejniczak-Michalska zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym i międzynarodowym prawem prywatnym. Doradza klientom w sprawach ochrony dóbr osobistych, rozwodowych, związanych z podziałem majątku, uregulowaniem kwestii odpowiedzialności rodzicielskiej oraz transgranicznych uprowadzeń rodzicielskich. Specjalizuje się w sprawach, w których pojawiają się problemy z ustaleniem jurysdykcji sądów oraz prawa właściwego.

Ma wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony praw jednostki w ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka (m.in. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do sprawiedliwego procesu sądowego).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo) (2005)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Stosunki międzynarodowe) (2005)

Master II (Droit privé), Université de Strasbourg (2006)

W latach 2006-2007 związana z kancelarią White & Case i praktyką obsługi korporacyjnej spółek. W latach 2007-2012 pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, sporządzając projekty orzeczeń w sprawach ze skarg przeciwko Polsce. W ostatnich latach pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości jako główny specjalista w Wydziale Międzynarodowych Postępowań Rodzicielskich.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie