Anna Pompe

adwokat, wspólnik

Spory o ochronę praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, uzyskiwanie praw wyłącznych i obrót nimi

Anna Pompe

Anna Pompe jest odpowiedzialna za praktykę własności intelektualnej.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a także w negocjowaniu ugód.

Często występuje jako prelegentka na konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu własności intelektualnej.

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1996). Odbyła roczne podyplomowe studia z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1995), a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1998).

Izba Adwokacka w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

International Trademark Association

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego SARA

Chambers Global 2019, własność intelektualna

World Trademark Review 1000, 2019,  egzekucja wierzytelności i postępowania sądowe – poziom srebny

IAM Patent 1000 2018, spory – poziom brązowy

Chambers Europe 2018, własność intelektualna

Chambers Global 2018, własność intelektualna

World Trademark Review 1000, 2018,  egzekucja wierzytelności – poziom srebny

Chambers Europe 2017, własność intelektualna

Chambers Global 2017, własność intelektualna

World Trademark Review 1000, 2017,  egzekucja wierzytelności – poziom srebny

Chambers Europe 2016, własność intelektualna

Chambers Global 2016, własność intelektualna

„Unijne znaki towarowe pod ochroną prawa karnego” (współautorka), Rocznik 2017

„Jednak nie wszystko można komercjalizować” (współautorka), Rocznik 2015

„Kiedy pozew przychodzi z Portugalii” (współautorka), Rocznik 2013

„Zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy to nie wszystko” Rocznik 2012

„Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych” Rocznik 2011

„E-Commerce and the Law of Digital Signatures” (współautorka rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), Oceana Publications, Inc.® 2005

„Handbuch der Markenpiraterie” (współautorka rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Monachium 2000

Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Opracowania Czy reklamując sok można się narazić na zarzut naruszenia zakazu reklamy alkoholu? Jak wykazać renomę znaku towarowego, którym opatrujemy alkohol? Czy można odwoływać się do oznaczeń geograficznych, jeśli nasz produkt ma niewiele wspólnego z regionem, na który wskazuje oznaczenie? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa […] Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Biuletyn praktyki prawa nowych technologii nr 2 Biuletyn nowych technologii Dzierżawa oprogramowania, zagrożenia modelu freemium, inteligentne kontrakty, prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników, spory o dostęp do dokumentacji rejestracyjnej leków, obrót bitcoinami przez banki – to tematy poruszane w drugim biuletynie praktyki prawa nowych technologii. Biuletyn praktyki prawa nowych technologii nr 2 Biuletyn praktyki nowych technologii Biuletyn nowych technologii Mity i fakty o innowacjach w sektorze żywnościowym, crowdfunding, podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej, bitcoiny, retencja danych telekomunikacyjnych – to tylko część tematów poruszanych w pierwszym biuletynie praktyki prawa nowych technologii. Biuletyn praktyki nowych technologii Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Zabezpieczenie należności handlowych Opracowania Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych. Zabezpieczenie należności handlowych