Anna Prigan

radca prawny

Zamówienia publiczne i projekty infrastrukturalne, PPP, FIDIC

Anna Prigan

Anna Prigan zajmuje się projektami dotyczącymi inwestycji w infrastrukturę z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Ma znaczące doświadczenie w obsłudze projektów związanych z rozbudową sieci drogowej w Polsce, zamówień publicznych oraz transakcji PPP. Świadczy kompleksową obsługę prawną projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, w tym prowadzonych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC oraz EPC.

Doradza podmiotom publicznym i prywatnym we wszelkich aspektach prawa zamówień publicznych i reprezentuje je w postępowaniach odwoławczych. Specjalizuje się w projektach realizowanych w formule zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz w koncesji na roboty budowlane i usługi. Jej ostatnie doświadczenie obejmuje projekty z zakresu budowy dróg, autostrad oraz linii kolejowych, sieci internetu szerokopasmowego, spalarni odpadów, elektrowni oraz terminali przeładunkowych.

Jest również zaangażowana w działalność Chinese Desk, Japanese Desk oraz Korean Desk.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2010 r.

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2002) oraz aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Opolu (2006).

W latach 2002-2007 współpracowała z różnymi kancelariami prawnymi w Opolu. W latach 2006-2007 pracowała jako radca prawny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. W latach 2007-2009 współpracowała z wrocławskim biurem TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (członek założyciel)

Chambers Europe 2018, zamówienia publiczne

Chambers Europe 2017, zamówienia publiczne

Chambers Europe 2016, zamówienia publiczne