Artur Granicki

radca prawny, doradca

Nowe technologie, fintech i startupy

Artur Granicki

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się zarówno prawem finansowym, jak i  prawem nowych technologii, zwłaszcza w zakresie dotyczącym FinTech, blockchaina, compliance i działalności instytucji finansowych, postępowań licencyjnych oraz finansowania projektów startupowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2019 r.

Jest absolwentem Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed dołączeniem do kancelarii sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych KNF oraz jako prawnik wewnętrzny w instytucjach finansowych i renomowanych kancelariach prawnych. Jest współzałożycielem fundacji Startup Poland oraz współautorem ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Europejska Specjalna Grupa Robocza do spraw opracowania założeń Unii Rynków Kapitałowych

Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu nowych technologii,  prawa finansowego i umów inwestycyjnych w startupach.