Artur Pietryka

adwokat

Wsparcie dla podmiotów w sprawach karnych gospodarczych

Artur Pietryka

Artur Pietryka ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz w sprawach z udziałem podmiotów korporacyjnych. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych.

Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Aktywnie działa pro bono na rzecz m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Panoptykon.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2018 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009), na którym przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego, poświęconą procesowym aspektom ścigania zgwałceń.

Izba Adwokacka w Warszawie

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (wiceprzewodniczący)

The Legal 500 EMEA 2020, prawo karne

„Penalizacja odwróconego łańcucha dystrybucji leków w Polsce” (współautor), Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

B. Grabowska, A. Pietryka, Służby specjalne, policyjne i skarbowe a prawa człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

A. Grochowska, A. Pietryka, Środki łączności służące pozyskiwaniu danych o obywatelach – postulaty pod adresem precyzji legislacyjnej (w:) Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska

P. Kładoczny, A. Pietryka, Prowokacja policyjna a wyłączenie odpowiedzialności prowokowanego w świetle orzecznictwa strasburskiego – postulaty pod adresem polskiej regulacji, Przegląd Legislacyjny 2/2013, Rada Legislacyjna

P. Kładoczny, A. Pietryka, B. Grabowska, M. Bernatt, Skarga na przewlekłość postępowania Komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym  lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Warszawa 2010, Difin

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce Opracowania Od blisko osiemnastu lat funkcjonuje w Polsce ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reguluje ona odpowiedzialność często określaną w praktyce jako odpowiedzialność karna spółek. W niniejszym przewodniku przybliżamy zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie obowiązującej ustawy. W szczególności odpowiadamy na pytania: kto konkretnie może ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy? […] Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników Opracowania Nasi klienci często kontaktują się z nami, gdy oni sami lub ich pracownicy otrzymają wezwanie na przesłuchanie. Często nie wiedzą, dlaczego zostali wezwani. Pytają, jak mogliby się uzyskać informacje, czego dotyczy dana sprawa. Chcieliby wiedzieć, jak takie prze­słuchanie przebiega i jakie są ich prawa i obowiązki. Zastanawiają się, czy w trakcie przesłuchania może lub powinien […] Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników Zatrzymanie osoby Opracowania Zatrzymanie skutkujące krótkotrwałym pozbawieniem wolności jest obwarowane szeregiem gwarancji zawartych w Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksie postępowania karnego. Regulują one m.in. kwestie tego, kto i kiedy może zatrzymywać, a także jakie gwarancje przysługują osobom zatrzymanym. Mimo to osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować […] Zatrzymanie osoby Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy Opracowania Blisko 40 pytań i odpowiedzi dotyczących przeszukania pomieszczeń przedsiębiorcy. Kiedy może dojść do przeszukania? Kto o nim decyduje? Na co zwrócić uwagę w dokumentach upoważniających do przeszukania? Czy można nie wpuścić funkcjonariuszy? Czy trzeba przekazać hasło do komputera? Czy można nagrać przebieg przeszukania? Czy podpisać protokół? Czy można się jakoś przygotować do przeszukania? Wyjaśniają prawnicy z praktyki karnej. Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy