Barbara Belina vel Bylina

radca prawny

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy, spory pracownicze

Barbara Belina vel Bylina

Barbara Belina vel Bylina zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Ma doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek w obszarze prawa pracy i sporządzaniu raportów due diligence. Prowadzi postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące naruszenia zakazu konkurencji, roszczeń wynikających z rozwiązania umów o pracę oraz roszczeń pracowników z tytułu ryczałtów za nocleg w podróży służbowej, pracy w nadgodzinach oraz oddelegowania.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2019 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2013)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi