Bartosz Kuraś

radca prawny, partner

Transakcje i prawo ochrony środowiska

Bartosz Kuraś

Bartosz Kuraś, LL.M., zajmuje się prawem cywilnym i handlowym. Prowadzi transakcje fuzji i przejęć oraz bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych. Koordynuje badania prawne spółek (due diligence). Uczestniczył w licznych projektach transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników (w tym nieruchomości) oraz udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Zajmuje się również nowymi technologiami (obsługa projektów z udziałem Venture Capital i platform crowdfundingowych) oraz prawem ochrony środowiska (odpowiedzialność za szkody w środowisku i gospodarka odpadami).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2008 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006)

Wydział Prawa Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu (2008)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

„Jak nie marnować żywności – czyli o wysortach w procesie produkcyjnym” (współautor), Rocznik 2018

„Nabycie przedsiębiorstwa: odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy” (współautor), Rocznik 2017

„Co grozi nabywcy nieruchomości poprzemysłowej?” (współautor), Rocznik 2015

„Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody a proces inwestycyjny i transakcje fuzji i przejęć” (współautor), Rocznik 2013

„Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska spowodowana działalnością związaną z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego” (współautor), Rocznik 2012

„Zasada „zanieczyszczający płaci” a odpowiedzialność za zanieczyszczenie gleby spowodowane działalnością rolniczą (zagadnienia wybrane)” [w:] Przegląd Prawa Rolnego 1(10)/2012

„Kiedy nabywca nieruchomości ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenia” Rocznik 2011

Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” w całości przygotowany przez naszych prawników. Publikacja zawiera zbiór jedenastu artykułów poruszających m.in. tematykę problemów z prawnym uregulowaniem blockchaina, podatkowych aspektów kryptowalut, czy wątpliwości związanych z RODO. Autorami tekstów są: Agnieszka Kraińska, Krzysztof Wojdyło, Jacek Czarnecki, Joanna Prokurat, Jakub Barański, Łukasz Lasek, Lena Marcinoska, Rafał Kuchta, Katarzyna […] Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Opracowania 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu Opracowania Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych, wyższe wymagania dotyczące autorów i treści raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozszerzony krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku – to tylko niektóre zmiany przewidziane nowelizacją, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości Książki Ukazała się piąta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska. Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości Szkody w środowisku – u progu zmian Opracowania W najnowszej publikacji przygotowanej przez Zespół Prawa Ochrony Środowiska opisujemy obecny reżim odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, zarysowujemy podstawowe zmiany, które wejdą w życie wraz z uchwaleniem projektowanych przepisów, oraz ukazujemy międzynarodowe trendy, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą znaleźć odzwierciedlenie również w polskich rozwiązaniach prawnych. Szkody w środowisku – u progu zmian Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji