Danuta Pajewska

radca prawny, starszy doradca

Doradztwo dla spółek publicznych, instytucji finansowych oraz transakcje na rynkach kapitałowych (ECM i DCM)

Danuta Pajewska

Danuta Pajewska jest współodpowiedzialna za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu.

Bierze udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W 2004 r. została wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1989-1990 pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 r. była doradcą przewodniczącego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych. Współtworzyła pierwsze regulacje dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a do roku 2006 – sędzią tego sądu. W latach 1995-1999 była radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Była członkiem zespołu przygotowującego prywatyzację Banku Handlowego w Warszawie S.A. Współtworzyła dokumentację prawną związaną z utworzeniem i funkcjonowaniem towarzystwa funduszy inwestycyjnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych. Od grudnia 1999 r. współpracowała z Deloitte jako radca prawny, a następnie dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku kapitałowego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Doradca prawny Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

The Legal 500 EMEA 2019, fundusze inwestycyjne

IFLR1000 (2017 – 2020),  rynki kapitałowe – akcje, rynki kapitałowe – obligacje

„Koniec papierowych akcji” (współautorka), Rocznik 2021

„Przejrzystość relacji spółka – akcjonariusze. Nowe zasady” (współautorka), Rocznik 2020

„Po co spółce giełdowej kapitał docelowy?” (współautorka), Rocznik 2019

„Czy opcje na akcje pomogą zatrzymać najlepszych?” (współautorka), Rocznik 2018

„Transakcje przejęć spółek giełdowych – jak sobie radzić z informacjami poufnymi?” (współautorka), Rocznik 2017

„Ochrona interesów klientów firm inwestycyjnych” (współautorka), Rocznik 2016

„Odpowiedzialność przy korzystaniu z outsourcingu” Rocznik 2015

„(R)ewolucja w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych” (współautorka), Rocznik 2015

„Obligacje jako instrument pozyskiwania kapitału” Rocznik 2014

„Kilka słów o outsourcingu w Polsce” Rocznik 2013

„Dual listing” (współautorka), Rocznik 2012

„Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom” Rocznik 2011

„Przejęcie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych” Rocznik 2011