Dariusz Wasylkowski

adwokat, wspólnik, doradca podatkowy

Klienci indywidualni, podatki, pomoc publiczna

Dariusz Wasylkowski

Dariusz Wasylkowski jest odpowiedzialny za praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych, praktykę podatkową i praktykę pomocy publicznej.

Doradza klientom polskim i zagranicznym z różnych branż w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie międzynarodowego planowania majątkowego, międzynarodowej sprawozdawczości podatkowej, spraw spadkowych, a także w sprawach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa.

Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz w sprawach cywilnych i karnych skarbowych związanych z podatkami dochodowymi, VAT-em, cłem i akcyzą.

Ponadto koordynuje projekty z zakresu pomocy publicznej, zwłaszcza związane z przyznaniem pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych i budżetu Unii Europejskiej.

Zajmuje się również mediacjami, szczególnie pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi.

W latach 2014-2016 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1993). Studiował prawo na Uniwersytecie w Kopenhadze (1991). Wziął udział w programie MBA zorganizowanym przez University of Illinois at Urbana-Champaign i Uniwersytet Warszawski (1993-94). Uczestniczył w programie szkoleniowo-badawczym Akademii Prawa Podatkowego przy Międzynarodowym Biurze Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (1996-97), a także w programach podyplomowych dla kadry zarządzającej organizowanych przez Harvard University (2010 i 2012),  Pepperdine University (2016) oraz Uniwersytet SWPS (2017/2018)

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. W latach 1994-1999 był prawnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Od 2000 do 2004 r. był partnerem w Deloitte and Touche.

International Fiscal Association (Permanent Scientific Committee)

International Bar Association

International Institute for Conflict Prevention & Resolution

Legal 500 EMEA (2016 – 2019), Leading individuals,  podatki

Legal 500 EMEA 2019, doradztwo dla klientów indywidualnych

Chambers Europe (2017 – 2019), podatki

Chambers High Net Worth (2018 – 2019), doradztwo dla klientów indywidualnych

Tax Directors Handbook (2016 – 2018)

Chambers Europe 2016, podatki

Who’s Who Legal, podatek dochodowy od osób prawnych

Expert Guides 2015, podatki

Leaders League 2015, podatki

Best Lawyers® 2014, podatki

„Hurtowe oszustwa podatkowe wymagają detalicznego badania” (współautor), Rocznik 2017

„Jak legalnie sprowadzić do Polski nieujawnione oszczędności zgromadzone za granicą” (współautor), Rocznik 2016

„Czy polskie sądy uwierzą w trust?” (współautor), Rocznik 2014

„Międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych” (współautor), Rocznik 2013

„Zagraniczne fundusze inwestycyjne mają prawo do zwrotu polskiego podatku dochodowego” (współautor), Rocznik 2012

„Rozprawa administracyjna” (współautor), Rocznik 2011

„Członek zarządu a odpowiedzialność karna skarbowa” (współautor), Rocznik 2011