Dominik Wałkowski

Adwokat, partner

Ochrona środowiska, gospodarka morska i prawo międzynarodowe publiczne

Dominik Wałkowski

Dr Dominik Wałkowski jest odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony środowiska.

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych procesów inwestycyjnych, jak i zagadnień związanych z odpowiedzialnością podmiotów oraz członków organów spółek za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz spowodowanie szkody w środowisku. W ramach tego obszaru specjalizacji reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych, przed sądami administracyjnymi i w sprawach karnych.

Jego doświadczenie obejmuje również problematykę prawa międzynarodowego publicznego, w tym w szczególności prawa morza, a także zagadnienia związane z regulacją prawną prowadzenia działalności w sektorze offshore (poszukiwanie złóż w obszarach morskich, morska energetyka wiatrowa, rurociągi i kable podmorskie).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004). Na tym samym wydziale ukończył również stosunki międzynarodowe (2003, specjalność: prawo, gospodarka i kultura europejska) oraz studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego i Organizacji Międzynarodowych.

Wielkopolska Izba Adwokacka

Lex Mundi Environmental Law Practice Group, Regional Vice Chair Europe/Middle East/Africa

Amerykańskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (American Society of International Law)

Europejskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (European Society of International Law)

 

Chambers Europe 2018, ochrona środowiska

Who’s Who Legal 2016, ochrona środowiska

„Nowe Prawo wodne: nowe opłaty, nowe sankcje, nowe wyzwania” (współautor), Rocznik 2018

„Pozwolenia środowiskowe wygasają szybciej, niż się wydaje” (współautor), Rocznik 2017

„Enabling the Business of Agriculture 2017”, raport Banku Światowego (współautor)

„Biznes. Prawo. Sustainability” (współautor), Rocznik 2016

„Sponsoring States’ obligations and liability for activities in the Area” [w:] T. Abramowski (red.), „Deep Sea Mining Value Chain: Organization, Technology and Development”, Szczecin 2016

„Dyrektywa 2013/30/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich a ochrona środowiska Morza Bałtyckiego” [w:] B. Więcaszek (red.), „Wykorzystanie żywych i abiotycznych zasobów morza. Ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2014

„Prawnomiędzynarodowa problematyka bezpieczeństwa ekologicznego w rejonie Arktyki” [w:] T. Gadkowski (red.), „Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne aspekty bezpieczeństwa”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług 2014

„Odpowiedzialność za szkody w środowisku związane z wydobyciem surowców na obszarach morskich” Rocznik 2014

„Kilka sposobów na ekologów” (współautor), Rocznik 2013

B. Kuraś, M. Szewczyk, D. Wałkowski, T. Wardyński, I. Zielińska-Barłożek, „Poland” [w:] R. Lord, S. Goldberg, L. Rajamani, J. Brunnée (red.), „Climate Change Liability. Transnational Law and Practice”, Cambridge University Press 2012

„Recent Municipal Waste Management Legislation in Poland” [w:] K.J. Thomé-Kozmiensky, L. Pelloni (red.), „Waste Management. Recycling. Composting. Fermentation. Mechanical-Biological Treatment. Energy Recovery from Waste. Sewage Sludge Treatment”, Volume 2, Neuruppin 2011

„Restrukturyzacja a pozwolenia na korzystanie ze środowiska” (współautor), Rocznik 2011