Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska

radca prawny

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona praw własności intelektualnej

Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska

Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska zajmuje się prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i praw autorskich. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rozstrzyganych przed sądami powszechnymi i sporów dotyczących domen internetowych rozwiązywanych z zastosowaniem Alternative Dispute Resolution. Zajmuje się także postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi unieważnienia praw własności przemysłowej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2008 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2008)

Wydział Prawa Uniwersytetu Sztokholmskiego (2006-2007)

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2006)

Jej praca magisterska „Niezarejestrowany wzór wspólnotowy” została nagrodzona w konkursie na najlepszą pracę naukową o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2008)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie