Elżbieta Gutkowska

radca prawny

Starszy doradca kancelarii

Elżbieta Gutkowska ma bogate doświadczenie w dziedzinie zbiorowego prawa pracy, układów zbiorowych pracy, w tym negocjacji ze związkami zawodowymi, optymalizacji struktur zatrudnienia oraz kadry menedżerskiej. Zajmuje się outsourcingiem oraz przejęciami zakładów pracy i przejściami pracowników.

Doradza wielu międzynarodowym korporacjom, jak również podmiotom krajowym działającym w różnych dziedzinach gospodarki, m.in. w przemyśle hutniczo-stalowym i samochodowym, w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym i reklamowym oraz w kolejnictwie.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 1994 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studium Prawa Karnego na Uniwersytecie Warszawskim

Była dyrektorem Departamentu Personalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie