Elżbieta Żywno

specjalista

Nieruchomości warszawskie – zwroty i odszkodowania

Elżbieta Żywno

Elżbieta Żywno zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą regulacją stanu prawnego nieruchomości, a zwłaszcza postępowaniami reprywatyzacyjnymi dotyczącymi nieruchomości warszawskich. Zajmuje się również problematyką związaną z księgami wieczystymi. Z sukcesem prowadziła liczne sprawy obejmujące np. założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości jednej z największych hut w Polsce oraz zwrot nieruchomości warszawskich byłym właścicielom.

W kancelarii Wardyński i Wspólnicy pracuje od 1992 r.

Nieruchomościami zajmuje się od 1975 r. W latach 1975-1990 była pracownikiem administracji publicznej w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Praga Południe, gdzie prowadziła sprawy lokalowe, wywłaszczeniowe i reprywatyzacyjne. W latach 1990-1992 pracowała w prywatnej firmie zajmującej się nabywaniem nieruchomości dla inwestorów pod inwestycje mieszkaniowe.