Ewa Górnisiewicz-Kaczor

adwokat

Ochrona praw własności intelektualnej

Ewa Górnisiewicz-Kaczor

Ewa Górnisiewicz-Kaczor zajmuje się prawem własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom z wielu branż, w szczególności z sektora dóbr luksusowych. Reprezentuje klientów przede wszystkim w sprawach karnych. Uczestniczy także w sporach cywilnych, ma doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu ugód.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2009 r.