Ewa Górnisiewicz-Kaczor

adwokat

Ochrona praw własności intelektualnej

Ewa Górnisiewicz-Kaczor

Ewa Górnisiewicz-Kaczor zajmuje się prawem własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom z wielu branż, w szczególności z sektora dóbr luksusowych. Reprezentuje klientów przede wszystkim w sprawach karnych. Uczestniczy także w sporach cywilnych, ma doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu ugód.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2009 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009)

Studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW (2012)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Unijne znaki towarowe pod ochroną prawa karnego” (współautorka), Rocznik 2017

Prawne aspekty działalności mediów Opracowania Opracowanie poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem mediów – zarówno tych tradycyjnych, jak i tworzonych w oparciu o nowe technologie. Omawiamy najważniejsze praktyczne problemy związane z ich działalnością oraz wyzwania dla redaktorów naczelnych, wydawców i dziennikarzy. Piszemy o granicach dopuszczalnej krytyki, współpracy z influencerami, ochronie bon motów z filmów, kwestiach związanych z rozpowszechnianiem wizerunku oraz […] Prawne aspekty działalności mediów Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych Opracowania 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Choć nie jest ona rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg jego graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które […] Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Opracowania Czy reklamując sok można się narazić na zarzut naruszenia zakazu reklamy alkoholu? Jak wykazać renomę znaku towarowego, którym opatrujemy alkohol? Czy można odwoływać się do oznaczeń geograficznych, jeśli nasz produkt ma niewiele wspólnego z regionem, na który wskazuje oznaczenie? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa […] Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum Opracowania Naszą nową publikację poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom i procesom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiadamy m.in. na pytania, czy da się chronić zapach perfum, czy można zakazać dystrybutorom sprzedaży produktów luksusowych w internecie i co spierają się podmioty z branży. Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum