Izabela Dziubak-Napiórkowska

radca prawny

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy, w tym nietypowe formy zatrudnienia

Izabela Dziubak-Napiórkowska

Izabela Dziubak-Napiórkowska zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Ma szerokie doświadczenie we wspieraniu pracodawców w codziennych działaniach związanych z zatrudnianiem pracowników od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących nietypowych form zatrudnienia, w szczególności pracą tymczasową.

Wspiera pracodawców w restrukturyzacjach, w tym w zwolnieniach grupowych i indywidualnych oraz przejściach zakładu pracy.

Wielokrotnie reprezentowała pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, wypadków przy pracy, dyskryminacji, szkód wyrządzonych przez pracowników, a także w sporach z ZUS w zakresie interpretacji indywidualnych.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 2012-2020 była związana z kancelarią prawa pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie