Izabela Zielińska-Barłożek

radca prawny, wspólnik

Wspólnik odpowiedzialny za praktykę transakcyjną kancelarii

Izabela Zielińska-Barłożek

Izabela Zielińska-Barłożek jest odpowiedzialna za praktykę transakcyjną. Jest także szefem biura kancelarii w Poznaniu.

Zajmuje się obsługą prawną transakcji fuzji i przejęć oraz bieżącym doradztwem na rzecz spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów korporacyjnych.

W ramach swojej wieloletniej praktyki doradzała w projektach transakcyjnych oraz koordynowała obsługę prawną projektów w zakresie nabywania i zbywania przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, także we współpracy z kancelariami zagranicznymi w ramach transakcji globalnych. Wielokrotnie brała udział w projektach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, w tym w zakresie łączenia spółek i ich przekształcania.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związana jest od 1997 r.

Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lex Mundi Environmental Law Practice Group, Chair-Emeritus

IBA, Immediate Past Chair, Real Estate Section

The Legal 500 EMEA (2019 – 2020), prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia, Private Equity

Chambers Europe (2014 – 2020), obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

Chambers Global (2014 – 2021), obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

IFLR1000 (2017 – 2020), fuzje i przejęcia

Best Lawyers® 2014, prawo ochrony środowiska

„Due diligence – czy wciąż potrzebne?” (współautorka), Rocznik 2020

„Wypłata dywidendy – jak omijać rafy” (współautorka), Rocznik 2019

„Ryzyka związane z posługiwaniem się standardowymi klauzulami umownymi” (współautorka), Rocznik 2018

„Kto może działać w imieniu spółki?” (współautorka), Rocznik 2017

„Nabycie przedsiębiorstwa: odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy” (współautorka), Rocznik 2017

„Enabling the Business of Agriculture 2017”, raport Banku Światowego (współautorka)

„Zielone światło dla powoływania członków zarządu z mocą wsteczną?” (współautorka), Rocznik 2016

„Biznes. Prawo. Sustainability” (współautorka), Rocznik 2016

„Co grozi nabywcy nieruchomości poprzemysłowej?” (współautorka), Rocznik 2015

„Granice ingerencji wspólników spółek kapitałowych w sprawy spółki” (współautorka), Rocznik 2015

„Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody a proces inwestycyjny i transakcje fuzji i przejęć” (współautorka), Rocznik 2013

„Kilka sposobów na ekologów” (współautorka), Rocznik 2013

„Co zrobić, żeby nie kupić kota w worku – czyli o znaczeniu analizy prawnej w projektach transakcyjnych” Rocznik 2012

„Restrukturyzacja a pozwolenia na korzystanie ze środowiska” (współautorka), Rocznik 2011

Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020 Anna Dąbrowska, Krzysztof Libiszewski, Maciej Szewczyk i Izabela Zielińska-Barłożek są autorami rozdziału omawiającego aktualną sytuację na rynku transakcji w Polsce. Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020 Przedsiębiorczość Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom IV poświęcamy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Książki Już po raz czwarty prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 Książki Już po raz trzeci prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Radosław Wasiak, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce.   The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 The Real Estate M&A and Private Equity Review Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk oraz Marcin Pietkiewicz są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości Książki Ukazała się piąta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska. Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości Szkody w środowisku – u progu zmian Opracowania W najnowszej publikacji przygotowanej przez Zespół Prawa Ochrony Środowiska opisujemy obecny reżim odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, zarysowujemy podstawowe zmiany, które wejdą w życie wraz z uchwaleniem projektowanych przepisów, oraz ukazujemy międzynarodowe trendy, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą znaleźć odzwierciedlenie również w polskich rozwiązaniach prawnych. Szkody w środowisku – u progu zmian Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji