Jakub Barański

adwokat

Transgraniczne spory handlowe, cyberbezpieczeństwo i nowe technologie

Jakub Barański

Jakub Barański zajmuje się przede wszystkim transgranicznymi sporami sądowymi i arbitrażowymi o charakterze handlowym, w szczególności sporami na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. CISG). Zajmuje się również sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczącymi tzw. phishingu, oszustw typu business e-mail compromise oraz odpowiedzialności internetowych giełd kryptowalut za utratę środków, zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych. Ma doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, a także w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jest również zaangażowany w działalność Korean Desk kancelarii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2014), gdzie ukończył również kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredricka G. Levina oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył również kursy dotyczące międzynarodowych sporów sądowych i arbitrażowych (2013) oraz prawa spółek i corporate governance (2011) na Wydziale Prawa London School of Economics.

Przed dołączeniem do kancelarii współpracował z kancelarią Woźniak Kocur Sp. j. (obecnie Kocur i Wspólnicy Sp. k.).

Izba Adwokacka w Warszawie

„Oszustwa w badaniach klinicznych” (współautor), Rocznik 2019

„Upadek giełdy kryptowalut. Ochrona prawna użytkowników” (współautor), Rocznik 2017

Prawo dla gamedevu Opracowania Branża gier zmaga się z różnorakimi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W publikacji poruszamy kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne. Na 70 stronach piszemy o wykorzystywaniu w grze przedmiotów z prawdziwego świata, ochronie pomysłu na grę i samej gry, reklamie w grze, wykorzystaniu IP Box, zatrudnianiu […] Prawo dla gamedevu Innowacje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom drugi poświęcamy innowacjom. Innowacje Spory Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom pierwszy poświęcamy sporom. Spory Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” w całości przygotowany przez naszych prawników. Publikacja zawiera zbiór jedenastu artykułów poruszających m.in. tematykę problemów z prawnym uregulowaniem blockchaina, podatkowych aspektów kryptowalut, czy wątpliwości związanych z RODO. Autorami tekstów są: Agnieszka Kraińska, Krzysztof Wojdyło, Jacek Czarnecki, Joanna Prokurat, Jakub Barański, Łukasz Lasek, Lena Marcinoska, Rafał Kuchta, Katarzyna […] Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć”