Jakub Kokowski

adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w kryzysie. Upadłości.

Jakub Kokowski

Jakub Kokowski kompleksowo doradza przedsiębiorcom w obszarach restrukturyzacji, upadłości i kontraktów. Pomaga dobrać odpowiednią strategię restrukturyzacji zadłużenia, w tym zobowiązań finansowych. Reprezentuje wierzycieli w procesie dochodzenia należności od dłużników niewypłacalnych albo zagrożonych niewypłacalnością. Doradza przy nabywaniu aktywów od zadłużonych podmiotów (tzw. distressed assets). Uczestniczy w postępowaniach spornych z elementami upadłości.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2016 r.