Jakub Kokowski

adwokat

Spory sądowe z elementami upadłości. Postępowania restrukturyzacyjne.

Jakub Kokowski

Jakub Kokowski zajmuje się prawem upadłościowym, restrukturyzacjami oraz sporami sądowymi. Doradza dłużnikom i wierzycielom w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz w procesach odszkodowawczych związanych z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Reprezentuje członków zarządu w postępowaniach o orzeczenie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Ma doświadczenie w reprezentowaniu syndyków w postępowaniach upadłościowych oraz w sporach dotyczących roszczeń odszkodowawczych wierzycieli. Reprezentował także przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących unieważnienia opcji walutowych.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2016 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ukończony z wyróżnieniem, 2010)

W latach 2011-2016 współpracował z kancelarią Zimmerman i Wspólnicy.

Izba Adwokacka w Warszawie