Jan Ciećwierz

adwokat, wspólnik

Spory sądowe między przedsiębiorcami. Odszkodowania za działania i zaniechania władzy publicznej.

Jan Ciećwierz

Jan Ciećwierz jest współodpowiedzialny za praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych.

Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i w postępowaniach administracyjnych, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Prowadzi sprawy gospodarcze z zakresu rozliczeń finansowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także z zakresu prawa budowlanego, odzyskiwania mienia nieruchomościowego oraz regulacji stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz instytucji i osób prywatnych. Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach zakończonych odzyskaniem wierzytelności w wysokości setek milionów euro.

Ma duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych dłużników wyprowadzających majątek z firm w celu uniemożliwienia zaspokojenia się wierzycieli.

Zajmuje się również prawem sportowym i rozwiązywaniem sporów sportowych.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1994)

Zanim dołączył do kancelarii Wardyński i Wspólnicy, pracował w warszawskim biurze kancelarii Amhurst Brown Colombotti.

Izba Adwokacka w Warszawie

The Legal 500 EMEA (2019 – 2020), rozwiązywanie sporów

Spory Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom pierwszy poświęcamy sporom. Spory Bruksela I bis Opracowania Od 10 stycznia 2015 roku rozporządzenie 44/2001 (nazywane Brukselą I) regulujące kwestię jurysdykcji oraz zasad uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych zostało zastąpione przez nowe rozporządzenie 1215/2012, zwane Brukselą I bis. Jedną z głównych zmian jest automatyczna wykonalność orzeczeń wydanych w innym państwie Unii Europejskiej, bez jej wcześniejszego stwierdzania w osobnym postępowaniu. Zmiany […] Bruksela I bis Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami dłużników Opracowania Wierzyciel dotknięty skutkami „ucieczki z majątkiem” przez dłużnika nie musi pozostać bierną ofiarą nieuczciwości – piszą prawnicy z Zespołu Dochodzenia Trudnych Wierzytelności kancelarii. Ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami dłużników Zabezpieczenie należności handlowych Opracowania Poręczenie, weksel, a może zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy? Prawnicy kancelarii omawiają różne metody zabezpieczenia należności handlowych. Zabezpieczenie należności handlowych Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki