Jarosław Karlikowski

radca prawny
Jarosław Karlikowski

Jarosław Karlikowski zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności kwestiami dotyczącymi zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia, a także sporami sądowymi dotyczącymi zatrudnienia. Uczestniczy także w opracowywaniu raportów due diligence.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2015 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2008)

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2008)

Uniwersytet w Oslo (2004-2005)

Szkoła Prawa Amerykańskiego (American Law Program), Wydział Prawa i Administracji UJ (we współpracy z The Catholic University of America Columbus School of Law) (2006-2007)

W latach 2008 – 2011 związany był z kancelarią prawną należącą do Wielkiej Czwórki, gdzie zajmował się prawem pracy oraz prawem handlowym. Od roku 2011 do 2015 związany był z jedną z wiodących kancelarii prawnych w Krakowie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie