Joanna Prokurat

doradca podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem w obsłudze podatkowej

Joanna Prokurat

Joanna Prokurat doradza w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, międzynarodowego planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej oraz podatku transakcyjnego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Doradza w zakresie podatku od gier. Świadczy usługi ukierunkowane zarówno na optymalizację opodatkowania, jak i ograniczenie ryzyk podatkowych.

Prowadzi przeglądy podatkowe (tax reviews), w tym przeglądy typu due diligence, oraz przygotowuje analizy podatkowe dla firm inwestujących w Polsce. Doradza przy obsłudze transakcji, których przedmiotem są udziały lub akcje, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część bądź aktywa. Świadczy wsparcie podatkowe w zakresie efektywnego finansowania lub jego restrukturyzacji. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym. Prowadzi szkolenia z dziedziny podatków.

Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kwalifikowanego jako pomoc publiczna. Świadczy usługi związane z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych i budżetu Unii Europejskiej, jak również doradza przy projektach, na które pozyskiwane są środki publiczne. Obsługuje podmioty prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Pracuje dla klientów polskich i zagranicznych działających w różnych branżach, m.in. produkcyjnej i dystrybucyjnej, nowych technologii, finansowej, nieruchomościowej czy FMCG.

Jest autorką licznych publikacji podatkowych w prasie fachowej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie finansów (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski). Jest magistrem prawa (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), finansów i bankowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Studiowała w Northeastern Illinois University w Chicago. Doktorantka w dziedzinie prawa (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Pracę zawodową związaną z doradztwem podatkowym rozpoczęła w 2006 r., pracując w Wielkiej Czwórce, w tym na stanowisku menedżera.

Oddział Mazowiecki Krajowej Izby Doradców Podatkowych

„Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej”, Rocznik 2021

„Efekt zachęty – coraz częściej naruszany warunek uzyskania pomocy publicznej” (współautorka), Rocznik 2021

„Rok z podatkową ulgą na działalność B+R”, Rocznik 2017

„Fundusz inwestycyjny zamknięty – wciąż skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej” Rocznik 2016

„(Nie)umyślne wyłudzenie pomocy publicznej” (współautorka), Rocznik 2016

„Wszystkie odcienie wsparcia dla działalności innowacyjnej w Polsce” Rocznik 2015

„Kłopoty z pomocą publiczną” (współautorka), Rocznik 2015

Prawo i samochody Opracowania Branża motoryzacyjna przeżywa trudne chwile. Pandemia COVID-19 spowodowała wyraźne spadki w sprzedaży samochodów (wyjątkiem są pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym). Nie jest to jedyne wyzwanie, przed jakim stają podmioty z tego sektora. W tej publikacji omawiamy aspekty prawne, które mają istotne znaczenie dla szeroko rozumianej motoryzacji. Prawo i samochody Prawo dla gamedevu Opracowania Branża gier zmaga się z różnorakimi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W publikacji poruszamy kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne. Na 70 stronach piszemy o wykorzystywaniu w grze przedmiotów z prawdziwego świata, ochronie pomysłu na grę i samej gry, reklamie w grze, wykorzystaniu IP Box, zatrudnianiu […] Prawo dla gamedevu Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Opracowania Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” w całości przygotowany przez naszych prawników. Publikacja zawiera zbiór jedenastu artykułów poruszających m.in. tematykę problemów z prawnym uregulowaniem blockchaina, podatkowych aspektów kryptowalut, czy wątpliwości związanych z RODO. Autorami tekstów są: Agnieszka Kraińska, Krzysztof Wojdyło, Jacek Czarnecki, Joanna Prokurat, Jakub Barański, Łukasz Lasek, Lena Marcinoska, Rafał Kuchta, Katarzyna […] Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Opracowania W zastosowaniach technologii blockchaina drzemie olbrzymi potencjał, który nie zostanie jednak wykorzystany bez wsparcia regulacyjnego. Inteligentne kontrakty i DAO mogą nie tylko zmienić znany nam system prawa, ale również być źródłem rozwoju nowych modeli gospodarki. Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO Ryzyka związane z pomocą publiczną Opracowania Z pomocą publiczną wiąże się szereg ryzyk. Podmioty korzystające z pomocy publicznej mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jeśli zaniedbają spełnienia pewnych warunków. Kredytowanie beneficjentów takiej pomocy może być ryzykowne dla banków. Za beneficjentów pomocy publicznej mogą też zostać uznane podmioty, które wcale nie miały tego w planach. Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji autorstwa naszych […] Ryzyka związane z pomocą publiczną Raport: robotyka Opracowania Współczesne roboty przejawiają coraz większą autonomię w działaniu, co stanowi ogromne wyzwanie dla prawa. Powstaje konieczność zakreślenia zasad tworzenia oraz działania robotów, a także zasad odpowiedzialności za ich działanie. Systemy prawne będą musiały rozstrzygnąć, jakie są granice autonomii robotów i jak skutecznie kontrolować przestrzeganie wyznaczonych granic. Być może głębokiej przebudowie będą musiały ulec najbardziej fundamentalne […] Raport: robotyka Raport: crowdfunding Opracowania Crowdfunding pełni funkcję brakującego ogniwa w łańcuchu finansowania gospodarki, zapewniając dopływ kapitału tam, gdzie z uwagi na duże ryzyko nie docierają bardziej tradycyjne formy finansowania. W tym momencie nie towarzyszy mu jednak kompleksowa regulacja prawna. Raport zawiera prawną i podatkową analizę zjawiska crowdfundingu z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów: finansujących, beneficjentów (projektodawców) oraz platform crowdfundingowych. Raport: crowdfunding Raport: wirtualne waluty Opracowania Czy w przypadku błędnie wykonanej transakcji bitcoinowej mamy w ogóle jakieś roszczenia? Czy kradzież wirtualnych walut to przestępstwo? Czy bitcoiny można odziedziczyć? Czy na bitcoinach można ustanowić zabezpieczenie majątkowe? Jak opodatkować operacje dotyczące wirtualnych walut? Raport: wirtualne waluty Subpartycypacja Opracowania Zmiany do ustawy o CIT dają szansę na reaktywowanie praktycznie martwych przepisów o subpartycypacji. Czy subpartycypacja jest już alternatywą dla tradycyjnych cesji wierzytelności, piszemy w naszej najnowszej publikacji. Subpartycypacja