Kamil Jabłoński

radca prawny

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy

Kamil Jabłoński

Kamil Jabłoński zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Doradza w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych oraz aspektów transakcyjnych związanych z przejściem zakładu pracy. Reprezentuje klientów w sprawach procesowych dotyczących w szczególności rozwiązania stosunków pracy, wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji. Ponadto zajmuje się prawem imigracyjnym i doradza klientom w sprawach związanych z uzyskaniem dokumentów pobytowych i zezwoleń na pracę w Polsce.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2014 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2011)

W latach 2011-2014 pracował w kancelarii prawnej, gdzie zajmował się prawem pracy, prawem gospodarczym i prawem własności intelektualnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

International Association of Young Lawyers (AIJA)

„Sztuczna inteligencja w rekrutacji” (współautor), Rocznik 2018

„Upadłość zagranicznego pracodawcy – kiedy można liczyć na wypłatę wynagrodzeń z FGŚP?” (współautor), Rocznik 2018