Karol Czepukojć

radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Kompleksowe doradztwo z zakresu restrukturyzacji sądowej i upadłości, sporów gospodarczych oraz prawa kontraktów

Karol Czepukojć

Karol Czepukojć specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradza dłużnikom, doradcom restrukturyzacyjnym i wierzycielom, w tym bankom, innym instytucjom finansowym oraz producentom i dostawcom towarów i usług. Doradza także przy transgranicznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, mających łącznik z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności na rzecz zagranicznych zarządców.

Ponadto reprezentuje wierzycieli, dłużników i nabywców mienia w toku przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu) oraz doradza przy innych transakcjach na mieniu objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Reprezentuje także strony umów handlowych w negocjacjach oraz strony sporów gospodarczych i postępowań zmierzających do egzekucji wierzytelności, w tym z weksli, przedmiotów zabezpieczeń i przeciwko poręczycielom.

Prowadzi szkolenia z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla prawników, doradców restrukturyzacyjnych i specjalistów, w tym z instytucji finansowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2007 r.

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (2008, wyróżnienie)

Certificate of Higher Education in Legal Studies, Cardiff Law School, Cardiff University, Wielka Brytania (2007)

INSOL International

INSOL Europe

R3, The Association of Business Recovery Professionals

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji w Polsce

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2019, Next generation lawyers, restrukturyzacje i upadłości

„Ogłoszenie upadłości w Danii a ochrona i likwidacja majątku dłużnika położonego w Polsce”, Rocznik 2019

„Insolvency practitioners: Qualifications and appointment around the world” (autor rozdziału dot. Polski), 2019 INSOL Directory, INSOL International, Londyn 2018

„A new lease of life”, American Investor, Spring 2018

„Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia roszczeń – co zrobić, aby hipoteka przedwcześnie nie wygasła?”, Rocznik 2018

„Sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przygotowanej likwidacji”, Rocznik 2017

„Pensions and insolvency: An international survey” (autor rozdziału dot. Polski), INSOL International, Londyn 2015

„INSOL Europe turnaround wing guidelines for restructuring and turnaround professionals” (członek Review & Advisory Group), INSOL Europe, 2015

„Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.” (współautor), Rocznik 2013

„Zgodność francuskiej procedure de sauvegarde z polskim porządkiem publicznym – zagadnienia praktyczne” (współautor), Rocznik 2012

Court Restructuring and Bankruptcy in Poland, INSOL International, Londyn 2017 Książki Karol Czepukojć jest autorem e-booka pt. „Court Restructuring and Bankruptcy in Poland”, Technical Series Issue No. 35, wydanego przez INSOL International, the International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals, w grudniu 2017 r. Publikacja omawia polskie prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz regulację zawodu licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Analizuje również zagadnienie transgranicznych restrukturyzacji i upadłości, mających […] Court Restructuring and Bankruptcy in Poland, INSOL International, Londyn 2017 Directors in the Twilight Zone V (rozdział dot. Polski), INSOL International, Londyn 2017 Książki Karol Czepukojć jest autorem rozdziału dotyczącego Polski w publikacji „Directors in the Twilight Zone V”, wydanej przez INSOL International w 2017 r. Publikacja, będąca studium porównawczym obejmującym 30 jurysdykcji, zawiera przegląd ryzyk powstających w okresie bezpośrednio poprzedzającym popadnięcie w niewypłacalność i ogłoszenie upadłości, takich jak m.in. ryzyko odpowiedzialności członków zarządu, ryzyko ubezskutecznienia czynności podejmowanych w […] Directors in the Twilight Zone V (rozdział dot. Polski), INSOL International, Londyn 2017 Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji