Karolina Misiewicz

radca prawny

Kilkuletnie doświadczenie w prawie imigracyjnym

Karolina Misiewicz zajmuje się szeroko rozumianym prawem imigracyjnym, w szczególności legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium PR. Ma doświadczenie w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego oraz w procedurach uzyskania wiz do Polski. Reprezentowała pracodawców w toku kontroli prowadzonych przez Straż Graniczną oraz cudzoziemców w postępowaniach o zobowiązanie do powrotu. W swojej praktyce doradzała zarówno małym przedsiębiorcom, jak i spółkom notowanym na giełdzie, w szczególności z sektora IT, budownictwa oraz gastronomii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie