Karolina Misiewicz

radca prawny

Kilkuletnie doświadczenie w prawie migracyjnym

Karolina Misiewicz zajmuje się szeroko rozumianym prawem migracyjnym, w szczególności legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. Ma doświadczenie w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego oraz w procedurach uzyskania wiz do Polski.

Reprezentuje pracodawców w toku kontroli prowadzonych przez Straż Graniczną oraz cudzoziemców w postępowaniach o zobowiązanie do powrotu.

Występowała przed Konsulem RP w New Delhi, reprezentując agencje pracy we wspólnym projekcie firm z Polski, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowej spółce z sektora fintech pomagała uzyskać wizy do Wielkiej Brytanii, Rosji i Filipin (wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje).

Doradzała zarówno małym przedsiębiorcom, jak i spółkom notowanym na giełdzie, w szczególności z sektora IT, budownictwa oraz gastronomii.

Prowadzi szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców.

Brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu migracji (Instytut Nauk Prawnych PAN, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Eticas Research & Consulting).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Université Bordeaux 2; program Master 1 – socjologia (w ramach programu Erasmus)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie