Katarzyna Jaroszyńska

radca prawny

Transakcje na rynkach kapitałowych (ECM i DCM), doradztwo dla spółek publicznych i instytucji finansowych

Katarzyna Jaroszyńska

Katarzyna Jaroszyńska zajmuje się zagadnieniami prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych i instytucji finansowych, doradztwem w zakresie corporate governance, w szczególności dla spółek publicznych, oraz transakcjami na rynku kapitałowym.

Ma doświadczenie w projektach upubliczniania spółek i przygotowywaniu prospektów emisyjnych związanych z emisją papierów wartościowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Bierze udział w transakcjach przejęć oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym oraz oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce. Doradza w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń), oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług.

Uczestniczy również w transakcjach M&A.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (we współpracy z Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology)

Uczestniczyła w programie Erasmus na Unversidad de Jaén (Jaén, Hiszpania)

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (2014–2018)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

W latach 2014-2018 pracowała w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.