Katarzyna Pikora

radca prawny
Katarzyna Pikora

Katarzyna Pikora zajmuje się prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących licencjonowania praw własności intelektualnej, tworzenia umów w zakresie praw własności intelektualnej oraz IT, naruszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz praw autorskich i pokrewnych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów o rejestrację domen internetowych przed polskimi sądami arbitrażowymi, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Czeskim Sądem Arbitrażowym. Reprezentuje też klientów w postępowaniach spornych dotyczących znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP. Jest również profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawach dotyczących znaków towarowych toczących się przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)

Dwuletni kurs prawa brytyjskiego oraz unijnego w Centrum Prawa Brytyjskiego, filii University of Cambridge przy Uniwersytecie Warszawskim

Roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, filii University of Florida przy Uniwersytecie Warszawskim

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej (2015)

Doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej zdobywała w znanej kancelarii rzeczników patentowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Kiedy przepakowanie leków jest legalne?” Rocznik 2016

Prawne aspekty działalności mediów Opracowania Opracowanie poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem mediów – zarówno tych tradycyjnych, jak i tworzonych w oparciu o nowe technologie. Omawiamy najważniejsze praktyczne problemy związane z ich działalnością oraz wyzwania dla redaktorów naczelnych, wydawców i dziennikarzy. Piszemy o granicach dopuszczalnej krytyki, współpracy z influencerami, ochronie bon motów z filmów, kwestiach związanych z rozpowszechnianiem wizerunku oraz […] Prawne aspekty działalności mediów Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych Opracowania 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Choć nie jest ona rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg jego graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które […] Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Opracowania Czy reklamując sok można się narazić na zarzut naruszenia zakazu reklamy alkoholu? Jak wykazać renomę znaku towarowego, którym opatrujemy alkohol? Czy można odwoływać się do oznaczeń geograficznych, jeśli nasz produkt ma niewiele wspólnego z regionem, na który wskazuje oznaczenie? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa […] Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Ochrona własności intelektualnej w internecie Opracowania O odpowiedzialności dostawców usług hostingowych, problemach związanych ze sprzedażą towarów w internecie oraz o sporach domenowych piszą prawnicy Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej w internecie