Krzysztof Wiktor

radca prawny, starszy doradca

Nieruchomości, w tym przede wszystkim reprywatyzacja oraz procesy odszkodowawcze

Krzysztof Wiktor

Krzysztof Wiktor jest współodpowiedzialny za praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych i reprywatyzacji.

Doradza w zakresie reprywatyzacji znacjonalizowanych nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości warszawskich. Zajmuje się również innymi zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami i inwestycjami. Doradza w aspektach prawa wyznaniowego i przy obsłudze prawnej osób prawnych Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Ma duże doświadczenie w postępowaniu administracyjnym (w tym przed sądami administracyjnymi), reprezentuje także klientów kancelarii w sporach sądowych o odszkodowania z różnych tytułów, w tym za znacjonalizowane nieruchomości.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997), przez trzy lata studiował także prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalności socjologia rodziny.

W latach 1994–2003 pracował w administracji rządowej, w tym na stanowiskach kierowniczych. Był odpowiedzialny za stosunki państwo – Kościoły i reprywatyzację nieruchomości kościelnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 (2019 – 2020), doradztwo dla klientów indywidualnych (Leading individuals)

The Legal 500 2019, nieruchomości

Chambers High Net Worth (2018 – 2020), doradztwo dla klientów indywidualnych

Chambers Europe 2017, doradztwo dla klientów indywidualnych

„Czy można dochodzić roszczeń epidemicznych w postępowaniu grupowym?” (współautor), Rocznik 2021

„Kogo, za co i za ile pozywać przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości” (współautor), Rocznik 2017

„Czy inwestor i dawny właściciel nieruchomości mogą się dogadać?” (współautor), Rocznik 2016

„Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej” (współautor), Rocznik 2014

„Co ma bank do reprywatyzacji?” (współautor), Rocznik 2013

„Badanie ryzyka reprywatyzacyjnego jako niezbędny element procesu inwestycyjnego w nieruchomości w Polsce” (współautor), Rocznik 2012

Postępowania reprywatyzacyjne Książki Publikacja przedstawia prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. W opracowaniu można […] Postępowania reprywatyzacyjne Reprywatyzacja Opracowania Mała ustawa reprywatyzacyjna, zmiana trendów w orzecznictwie, roszczenia odszkodowawcze – w reprywatyzacji sporo się ostatnio dzieje. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę reprywatyzacyjną naszej kancelarii. Reprywatyzacja Reprywatyzacja Opracowania O problemach związanych z reprywatyzacją w Polsce, możliwości zasiedzenia bezprawnie odebranej nieruchomości przez Skarb Państwa, odwlekaniu wydania nieruchomości dekretowych i zwrocie ogródków działkowych piszą prawnicy z praktyki reprywatyzacyjnej. Reprywatyzacja Życie po reprywatyzacji Opracowania Po odzyskaniu nieruchomości zaczyna się etap wzajemnych rozliczeń z dotychczasowym posiadaczem nieruchomości oraz regulacji jej stanu prawnego – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji kancelarii. Życie po reprywatyzacji Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Opracowania Nadal można odzyskać w naturze nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej. W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast uzyskanie odszkodowania – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji. Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce